Juridisch advies

Bij milieu– en ruimtelijke ordeningsprojecten krijgt u te maken met procedures waar bezwaar en beroep mogelijk is. Betreft het uw eigen project, dan zit u niet te wachten op vertraging door bezwaren van anderen. Daarnaast moet u alert zijn dat uw belangen niet geschaad worden door initiatieven van anderen. Bonekamp Advies volgt alle relevante ontwikkelingen op de voet en staat u ook op juridisch vlak graag bij. Samen met een team van deskundige juristen kunnen wij u in elke fase van het proces voorzien van de juiste ondersteuning.

Vergunningverlening

Verwacht u dat u door realisatie van uw plannen op bezwaar van de omgeving of belangengroeperingen stuit? Schakel in een vroeg stadium Bonekamp Advies in voor:


Is de vergunning aan u verleend, dan beoordelen wij de consequenties en de werkbaarheid daarvan. Constateren wij tekortkomingen of onnodige belemmeringen, dan:

Bezwaar tegen vergunning

Verwacht u mogelijk nadelen als gevolg van een verandering (bedrijfsmatige activiteit of bouwplannen) in uw omgeving? Het is belangrijk te weten welke middelen u hebt. Bonekamp Advies biedt u:


Juridische procedure Kunt u met het uiteindelijke besluit van het bevoegd gezag niet uit de voeten? Een juridische procedure is een laatste mogelijkheid om op te komen voor uw belangen. Voordat we onze tanden in een procedure zetten, kijken we eerst naar onze kansen, de risico's, de kosten en het tijdspad.

Draagvlak

Gaan we procederen dan zetten wij onze kennis en ervaring graag voor u in. In rechtszaken en mediationtrajecten binnen het omgevingsrecht komen we veelal tot oplossingen met een breed draagvlak. Laat u overtuigen en neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Terug naar overzicht

Neem contact op voor meer informatie

Klik hier
Website laten maken door Modual.